Oszacowane straty związane z działalnością chronionych gatunków zwierząt na Warmii i Mazurach w 2023 roku

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Olsztynie przekazała informacje o szkodach, jakie w 2023 roku na Warmii i Mazurach spowodowały zwierzęta należące do gatunków podlegających ochronie. Z ich raportu wynika, że sumaryczne straty oszacowano na około 8,1 miliona złotych, co stanowi spadek o 1,3 miliona w porównaniu do roku poprzedniego.

Z raportu RDOŚ jasno wynika, że najwięcej strat przypisać można bobrom. Jednakże liczba szkód, za które odpowiadają te zwierzęta, zauważalnie zmalała. W 2023 roku odnotowano 742 takie przypadki, a to oznacza, że było ich aż o 427 mniej niż rok wcześniej. Całkowite straty finansowe wynikłe z działalności bobrów oszacowano na 7,3 miliona złotych – to o prawie 1,4 miliona mniej niż w 2022 roku.

Jak zauważyła Justyna Januszewicz, rzecznik prasowy olsztyńskiej RDOŚ, w ubiegłym roku liczba zgłoszeń dotyczących zalania mniejszych powierzchni upraw znacznie zmalała, co przekładało się na niższe kwoty odszkodowań. Rzecznik zwróciła także uwagę na rosnące zainteresowanie wśród rolników uzyskiwaniem zezwoleń na usuwanie tam bobrowych, co skutecznie ograniczało zalanie terenów uprawnych. W 2023 roku wydano ponad 220 zezwoleń na rozbiórki tam i niszczenie nor, które były kopane przez bobry.