Przyszłość administracyjna Warmii i Mazur: Czy może dojść do utraty Elblągu i zdobycia Malborka?

Podczas jednego z ostatnich spotkań cyklu „Metropolia Olsztyn”, uczestnicy dyskutowali o raporcie napisanym przez doktora Łukasza Zaborowskiego z Instytutu Sobieskiego, pytając czy województwo warmińsko-mazurskie powinno oddać Elbląg, a może nawet przejąć Malbork. Badania, które przeprowadził dr Zaborowski, dotyczyły podziału administracyjnego naszego kraju i zostały opublikowane w październiku, co zainicjowało wiele dyskusji na ten temat.

Dr Łukasz Zaborowski, który jest autorem tego raportu, został zaproszony do Olsztyna przez organizatorów cyklu spotkań „Metropolia Olsztyn”, aby podzielić się swoimi wnioskami. Jego badania skupiły się na funkcjonowaniu województw po zmianach administracyjnych, które miały miejsce 25 lat temu. Jerzy Szmit, prezes Fundacji im. Piotra Poleskiego i jeden z organizatorów spotkania, podkreślił, że ten okres jest na tyle długi, że można już porównać działanie województw przed i po reformie.

W swoim wystąpieniu dr Zaborowski argumentował, że obecny podział na województwa jest niespójny i nie do końca spełnia założenia reformy administracyjnej. Według niego, pierwotnie planowano utworzenie mniejszej liczby dużych województw, jednak wpływ polityki na ten proces doprowadził do obecnego podziału. Dodał również, że granice województw często dzielą naturalne regiony, co dobrze ilustruje sytuacja Elbląga i Powiśla.