Wyniki konkursu ofert na realizację projektów w 2023 roku

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłosił rozstrzygnięcie konkursu związanego z ekologią, ochroną zwierząt oraz ochroną dziedzictwa przyrodniczego. Konkurs miał na celu wybranie najlepszych do realizacji zadań publicznych. Konkurs przeznaczony był do organizacji pozarządowych. Wiadomo już, że dofinansowanie otrzyma sześć wyłonionych zadań.

Wsparcie na realizację zadań otrzymają: Fundacja Albatros na zadanie „Ochrona gatunkowa ex-situ przedstawicieli awifauny Warmii i Mazur poprzez działania Ośrodka Rehabilitacji Ptaków Dzikich w Bukwałdzie”, Komitet Ochrony Orłów „Utrwalenie zaangażowania społecznego w zachowanie i ochronę siedlisk rzadkich gatunków ptaków w Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej i Puszczy Piskiej”, Fundacja Alarmowy Fundusz Nadziei na Życie na zadanie „Profilaktyka i edukacja sterylizacji równa się ograniczeniom zagrożeń dla dziedzictwa przyrodniczego związanych z niekontrolowanym rozmnażaniem się zwierząt na terenie Gminy Ostróda”.

W konkursie zwyciężyła także Fundacja Inclusio, Fundacja Rozwoju Regionów oraz Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Telewizji Lokalnych VERITAS POLSKA. Kwota dotacji, która zostanie przekazana łącznie na wszystkie zadania wynosi 198 830 zł.