Decyzja Krajowej Izby Odwoławczej ws. budowy drogi ekspresowej od Olsztyna do Mazur

Krajowa Izba Odwoławcza podjęła decyzję w kwestii trzech apelacji dotyczących realizacji projektu drogi ekspresowej prowadzącej z Olsztyna w stronę regionu Mazur. Projekt ten zakłada budowę odcinka drogi S16, który miałby łączyć Olsztyn z Biskupcem poprzez Barczewo. Niemniej jednak, cały proces napotkał na komplikacje proceduralne, które wynikały z odwołań składanych przez oferentów.

Powyższe odwołania były wynikiem niezadowolenia oferentów z przeprowadzonych przetargów. Uważali oni, że proces przetargowy nie został przeprowadzony zgodnie z ich oczekiwaniami i postanowili wnieść apelacje.

Projekt drogi ekspresowej obejmuje łącznie około 30 kilometrów jezdni, zaprojektowanej na dwa pasy ruchu w każdym kierunku. Zadanie to zostało rozdzielone na dwa główne etapy realizacji: pierwszy obejmujący odcinek od Olsztyna do Barczewa i drugi – od Barczewa do Biskupca.