Zagrożenie gołoledzią na Warmii i Mazurach – pierwszostopniowe ostrzeżenie IMGW

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wystosował ostrzeżenie pierwszego stopnia dotyczące marznących opadów, które mogą doprowadzić do powstania gołoledzi. Ostrzeżenie to obowiązuje w województwie warmińsko-mazurskim. Zakres czasowy alertu obejmuje godziny od 18:00 w sobotę aż do wczesnych godzin niedzielnych, a obszar, na którym może pojawić się gołoledź, to zachodnia i centralna część regionu.

Komunikat IMGW z soboty informuje o prognozowanych miejscami słabych opadach marznącego deszczu lub mżawki, które mogą prowadzić do powstania gołoledzi. Jest to więc sytuacja, która wymaga zachowania szczególnej ostrożności.

Ostrzeżenie obowiązuje od godziny 18:00 w sobotę do 3:00 w niedzielę i dotyczy 15 powiatów regionu warmińsko-mazurskiego. Na liście tych powiatów znajdują się: bartoszycki, braniewski, działdowski, Elbląg, elbląski, iławski, kętrzyński, lidzbarski, mrągowski, nidzicki, nowomiejski, Olsztyn, olsztyński, ostródzki i szczycieński.

Synoptycy z IMGW wskazują, że prawdopodobieństwo wystąpienia niebezpiecznych zjawisk pogodowych takich jak gołoledź wynosi aż 70 procent. To poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszych poruszających się po chodnikach.