Demograficzne wyzwania Warmii i Mazur: Spadek populacji w 2022 roku

Analiza danych demograficznych dla województwa warmińsko-mazurskiego w 2022 roku pokazuje niepokojący trend – zanotowano spadek liczby mieszkańców w większości powiatów. Wyjątkiem okazał się być jedynie powiat olsztyński, który cieszył się wzrostem populacji. Zaskakującą obserwacją było to, że nowi mieszkańcy nie pochodzili wyłącznie z Olsztyna.

Ten trend demograficzny wymaga uwagi, ponieważ dane Urzędu Statystycznego w Olsztynie sugerują, że Warmia i Mazury doświadczają procesu wyludniania. Dane na koniec 2022 roku wskazują, że w regionie warmińsko-mazurskim zamieszkiwało łącznie 1 366 400 osób, co stanowiło 3,6% populacji Polski. W porównaniu z poprzednim rokiem, liczba ta jest mniejsza o ponad 8 tysięcy osób.

Najbardziej dotkniętym spadkiem populacji jest powiat kętrzyński, gdzie liczba mieszkańców zmniejszyła się o 774 osoby, co stanowi 1,3% populacji powiatu. Podobnie sytuacja wygląda w powiecie bartoszyckim, gdzie spadek wyniósł 1,1% (610 osób), a także w powiecie mrągowskim, który zanotował spadek o 1% (463 osoby).

Na szczęście, nie wszystkie powiaty doświadczają spadku liczby mieszkańców. Powiat olsztyński stanowi przykład pozytywnego trendu demograficznego, gdzie populacja wzrosła o 620 osób. To stanowi wzrost o 0,5%, co jest znaczącym odstępstwem od ogólnego trendu obserwowanego w regionie.