Mł. bryg. Piotr Talkowski nowym zastępcą Komendanta Powiatowego PSP w Olecku

Od 1 listopada br., po okresie tymczasowego pełnienia obowiązków, mł. bryg. Piotr Talkowski został oficjalnie powołany na stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej (PSP) w Olecku. Decyzję w tej sprawie podjął Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP, nadbrygadier Tomasz Komoszyński, który wcześniej przez pół roku powierzał mu te zadania.

Powołanie mł. bryg. Piotra Talkowskiego na to stanowisko miało miejsce w obecności oleckiego Komendanta Powiatowego PSP, starszego brygadiera Sławomira Litwinko. Więcej niż 15 lat doświadczenia w służbie strażackiej mł. bryg. Talkowski rozpoczął w 2004 roku jako kadet w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie.

Od 2006 roku pełnił funkcję dowódcy zastępu w Komendzie Powiatowej PSP w Olecku, a od 2008 roku pracował na stanowisku w wydziale operacyjnym tej jednostki. Pierwszy stopień oficerski otrzymał w 2010 roku, a sześć lat później, w 2016 roku, został mianowany na stanowisko Naczelnika wydziału ds. operacyjnych. W maju bieżącego roku mł. bryg. Talkowski otrzymał powierzenie pełnienia obowiązków Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP, a od 1 listopada pełni to stanowisko oficjalnie.