Kandydaci na stanowisko Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wybrani przez Radę Uczelni na lata 2024-2028

W środę, 31 stycznia, Rada Uczelni Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wybrała swojego faworyta na stanowisko Rektora na nadchodzącą kadencję 2024-2028. Profesor Jerzy Przyborowski i profesor Joanna Wojtkiewicz zostali zaproponowani jako odpowiednie osoby do objęcia tego ważnego stanowiska.

Proces nominowania kandydatów na rektorów jest ściśle regulowany ordynacją wyborczą – kandydatury mogą zgłaszać Rada Uczelni lub przynajmniej 15 członków Senatu. Zastrzeżenie dotyczy tego, że każdy senator ma prawo zgłosić tylko jednego kandydata. Istotnym warunkiem jest to, że liczba kandydatów zaproponowanych przez Radę Uczelni nie może być mniejsza niż dwóch.

Profesor Marek Chmaj, przewodniczący Rady Uczelni, na antenie Radia UWM FM podkreślił, że zadanie nominowania kandydatów na rektora jest ustawowym obowiązkiem Rady. Według Załącznika 3 do Statutu UWM, Rada musi przedstawić co najmniej dwóch kandydatów. Mimo, że ta procedura bywa uciążliwa – zwłaszcza gdy dostępny jest tylko jeden kandydat – Rada dołożyła wszelkich starań, aby spełnić ten wymóg.

Do ostatniego piątku na tapetę Rady trafiła tylko jedna znacząca kandydatura – aktualnego Rektora, profesora Jerzego Przyborowskiego. Sytuacja uległa zmianie, gdy w piątek przewodniczący Związku Zawodowego „Prawda” przedstawił oświadczenie o kandydaturze profesor Joanny Wojtkiewicz z Wydziału Lekarskiego, która została później zaproszona na posiedzenie Rady. Ten sam Związek Zawodowy „Prawda” zgłosił też poparcie dla jeszcze jednej kandydatury, a mianowicie profesora Jerzego Stanisława Gieleckiego, również z Wydziału Lekarskiego.

Ostateczna decyzja Rady Uczelni polegała na wybraniu tylko dwóch kandydatów. Wybrano profesora Jerzego Przyborowskiego i profesor Joannę Wojtkiewicz. Kandydatura profesora Jerzego Stanisława Gieleckiego nie zdobyła poparcia żadnego członka Rady Uczelni, jak wyjaśnił Profesor Chmaj.