Ogłoszono konkurs „Nagrody Gospodarcze Żagle Warmii i Mazur”

Wyślij zgłoszenie i weź udział w renomowanym konkursie w naszym regionie.

 

Wyślij zgłoszenie do trzeciej edycji projektu „Nagrody Gospodarcze Żagle Warmii i Mazur”. Wskazana inicjatywa jest realizowana przez Samorząd Województwa. Projekt ma na celu wyróżnienie przedsiębiorstw, które mają znaczący wpływ na rozwój gospodarki regionalnej, ale jednocześnie przestrzegają odpowiedzialnego biznesu. Zdecydowanie firmy, które będą wyróżnione w konkursie wpływają na pozytywny wizerunek naszego regionu.

Laureaci będą wyłaniani w dwóch kategoriach tj. „Produkt z Warmii i Mazur” oraz „Żagle Warmii i Mazur”. Żeby wziąć udział w konkursie konieczne jest złożenie w wskazanym terminie wniosku oraz integralne dokumenty i materiały wymagane przez regulamin. Zgłoszenie należy przesłać do 30 kwietnia 2023 roku. Zgłoszenia można składać osobiście, pocztą tradycyjną lub elektroniczną, na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.