Zgłoszenia do konkursu o laur „Najlepszym z Najlepszych”

Do końca 2022 roku można wysyłać zgłoszenia do konkursu Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego „Najlepszym z Najlepszych”. Przedsięwzięcie organizowane jest przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Konkurs ma na celu wyłonienie ludzi, którzy osiągają znaczące sukcesy na arenie zarówno ogólnopolskiej jak i światowej.

Do konkursu można zgłaszać osoby, instytucje lub firmy, które swoim działaniem przyczyniły się do promocji naszego regionu nie tylko w kraju, ale także na świecie. Muszą to być osoby, które wyróżniają się osiągniętymi sukcesami i docenieniem przez różne niezależne gremia. Sukcesy te mogą być różnorodne w wielorakich dziedzinach. Szczegóły można znaleźć w regulaminie.

Konkurs organizowany jest od kilku lat. We wcześniejszych edycjach wyróżnienia przyznawane były w takich kategoriach jak np. nauka, polityka społeczna, sport, sztuka kulinarna, środowisko, zdrowie, turystyka, kultura, innowacja i rozwój, inteligentne specjalizacje, wolontariat. Przyznawany będzie platynowy, złoty, srebrny i brązowy laur.