Ogólnopolski konkurs „Grunt na medal”

Trwa dziesiąta edycja konkursu pt. „Grunt na medal”, który ma rangę ogólnopolską. Przedsięwzięcie ma na celu promocję oraz wyłonienie w każdym województwie w Polsce najlepszego terenu pod inwestycje o charakterze produkcyjnym. Udział w konkursie to potencjalna promocja dla naszego regionu oraz możliwość pozyskania nowych inwestorów.

Jakie korzyści płyną z wzięcia udziału w konkursie? Warto zaznaczyć, że wyłonione najlepsze tereny w ramach konkursu, będą wskazywane przez PAIH dla zagranicznych inwestorów. Ponadto wszyscy, którzy zwyciężą w konkursie będą mogli używać w swoich materiałach promocyjnych logotypu „Grunt na medal”.

Zgłoszeń do konkursu mogą dokonać prezydenci miast, burmistrzowie, wójtowie. Zgłoszenia można przesyłać do 14 kwietnia 2023 roku, pod adres [email protected]. Do wskazanego przedsięwzięcia można zgłaszać tereny inwestycyjne, które są niezabudowane tzw. greenfield. Ponadto tereny nie mogą mieć powierzchni mniejszej niż 2 ha. Do konkursu nie można zgłaszać terenów, które w poprzednich edycjach konkursu zwyciężyły.