Operacja Policji w Olsztynie: Rozbita zorganizowana grupa przestępcza, zajmująca się przemytem narkotyków

Łączne wysiłki funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji (CBŚP) i Komendy Wojewódzkiej Policji (KWP) w Olsztynie przyczyniły się do rozbicia zorganizowanej grupy przestępczej. Grupa ta była zaangażowana w przemyt oraz dystrybucję dużych ilości narkotyków. Nadzór nad prowadzonym śledztwem sprawuje Prokuratura Okręgowa w Olsztynie.

Służby Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Narkotykowej Zarządu w Olsztynie CBŚP, działając wspólnie z funkcjonariuszami Wydziału Kryminalnego KWP w Olsztynie, ustaliły, że na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego oraz w sąsiednich regionach działała omawiana grupa przestępcza. Z pozyskanych informacji wynikało również, że członkowie tej grupy oprócz handlu substancjami odurzającymi i psychotropowymi, angażowali się również w przestępstwa typowo kryminalne jak pobicia, rozboje czy wymuszanie określonych zachowań na innych członkach grupy.

W wyniku szeroko zakrojonych działań śledczych, policjanci zidentyfikowali miejsca zamieszkania i pobytu członków tej zorganizowanej grupy przestępczej. Ze względu na to, że zgromadzone dowody i ustalenia świadczyły o tym, że niektórzy członkowie grupy mogą posiadać broń palną, być pod wpływem środków odurzających i substancji psychotropowych, a ich agresywne zachowania mogą stanowić zagrożenie dla funkcjonariuszy, podjęto decyzję o wsparciu planowanych działań przez aż 11 zespołów bojowych.

Niemal 100 funkcjonariuszy z Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Olsztynie i Białymstoku oraz funkcjonariuszy z Wydziałów Zabezpieczenia Działań z czterech jednostek organizacyjnych Straży Granicznej zaangażowano w realizację operacji.