Pomnikowe drzewa w Olsztynie: Nowe dodatki do rejestru przyrody

Rejestr pomników przyrody w stolicy Warmii i Mazur, Olsztynie, został wzbogacony o dziesięć nowych drzew. Plany dalszego rozszerzania tego wykazu są już w toku. Drzewa wybrane do rejestru to te, które charakteryzują się szczególną wartością z punktu widzenia nauki, kultury, historii, krajobrazu czy przyrody. Ważne jest też, aby posiadały unikalne cechy, które odróżniają je od innych.

— Większość drzew wpisanych do naszego rejestru pomników przyrody to dęby szypułkowe. Z dziesięciu nowych wpisów siedem to właśnie te drzewa — informuje Ewa Łukasik-Błażejewicz, dyrektor Wydziału Środowiska Urzędu Miasta Olsztyna. — Pozostałe trzy to dwie lipy i jeden jesion. Te pomniki przyrody znajdują się głównie w pobliżu ulicy Radiowej, na Tracku i na terenie kampusu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Na skraju Lasu Miejskiego przy ulicy Radiowej rosną pięć dębów, które zostały uwzględnione w rejestrze. Najmłodsze z nich jest starsze niż 180 lat, a najstarsze przekracza 300 lat. Spośród nich trzy otrzymały imiona od mieszkańców – Fryderyk (392 cm obwodu pnia), Stanisław (352 cm) i Feliks (271 cm).

Inne dwa dęby szypułkowe, które znalazły się w rejestrze, rosną na terenie uniwersyteckim przy ulicach Nowaka i Oczapowskiego. Są to zdrowe drzewa, które cieszą się wielkim uznaniem ze względów przyrodniczych, krajobrazowych, naukowych, historycznych i kulturowych. Dwie lipy (560 cm i 570 cm obwodu pnia) oraz jesion (331 cm) natomiast znajdują się na terenie historycznego majątku Track, będącego pozostałością zabytkowego parku. Mimo swojego sędziwego wieku i licznych uszkodzeń, drzewa te wykazują dobrą kondycję.