Sąd kwestionuje zasadność zatrzymania Burmistrz Młynarów przez CBA

W świetle decyzji sądu, działania Centralnego Biura Antykorupcyjnego względem Burmistrz Miasta i Gminy Młynary okazały się bezzasadne. W szczególności, decyzję o przymusowym przewiezieniu na rozprawę do Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy podważono.

Przywołując fakty, 29 sierpnia Centralne Biuro Antykorupcyjne zaproponowało informację o zatrzymaniu pięciu podejrzanych, wśród których znaleźli się członek rządzącej frakcji powiatu elbląskiego oraz Burmistrz Miasta i Gminy Młynary. Monika Blok-Amenda, Prokurator Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy, podała do wiadomości publicznej, że za tym zatrzymaniem kryje się sprawa niedopełnienia obowiązków i nadużycia uprawnień związanych z projektem przebudowy i rozbudowy dróg gminnych Sąpy-Warszewo nr 107010N i Borzynowo-Warszewo-Zastawno nr 107004N. Podejrzani nie przyznali się do powiązania z tymi czynami.

Renata Wioletta Bednarczyk, Burmistrz Miasta i Gminy Młynary, tego samego dnia wystosowała oświadczenie. Jasno wskazała, że zarzuty postawione wobec niej nie mają nic wspólnego z korupcją ani z osobistym zyskiem materialnym. Została zatrzymana przez agentów CBA i przewieziona do Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy na przesłuchanie. Tam postawiono jej zarzuty dotyczące działań na rzecz Gminy, które miały na celu zdobycie funduszy na projekt przebudowy i rozbudowy dróg gminnych Sąpy-Warszewo. Ta inwestycja została zakończona i rozliczona pozytywnie trzy lata temu. Zdecydowanie zaprzeczyła jakimkolwiek zarzutom korupcji i złożyła stosowne wyjaśnienia w Prokuraturze Okręgowej. Pani Burmistrz ma nadzieję na szybkie zakończenie tej sprawy, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że jest ona częścią obecnej kampanii wyborczej.