Poszukiwani partnerzy do współpracy nad innowacyjnym produktem mlecznym opracowanym przez olsztyńskich naukowców

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie ogłosił poszukiwanie partnerów do stworzenia nowego produktu mlecznego. Ten specjalistyczny produkt ma za zadanie odpowiadać na potrzeby osób, które borykają się z problemem utrzymania prawidłowej masy ciała, a także tych, które są narażone na stres.

W dziewięciu z wyselekcjonowanych do wsparcia projektów, w znacznym stopniu uczestniczą partnerzy z naszej części kraju.

Po przeprowadzeniu drugiego naboru wniosków, łączna wartość wsparcia finansowego udzielonego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego wyniosła ponad 36,7 milionów euro. Wsparcie to trafiło do partnerów z Polski, Danii, Szwecji, Litwy i Niemiec.

Partnerzy z województwa warmińsko-mazurskiego otrzymali dofinansowanie w kwocie ponad 2,2 miliona euro. To najwyższa suma, jaką udało się zdobyć beneficjentom z regionu Warmii, Mazur i Powiśla podczas jednego naboru. To olbrzymi sukces osiągnięty jeszcze przed formalnym rozszerzeniem obszaru kwalifikowalnego Programu Południowy Bałtyk o subregion olsztyński, co daje duże nadzieje na przyszłość bałtyckiej współpracy transgranicznej z udziałem naszego województwa.

Wśród projektów znalazły się takie jednostki jak gmina Rybno, Olsztynek, Tolkmicko, Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie oraz Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, które wcześniej nie uczestniczyły w projektach Południowego Bałtyku. Doświadczone podmioty takie jak Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk, Port w Elblągu oraz elbląskie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” również biorą aktywny udział w wybranych projektach.