Projekty transgraniczne programu Południowy Bałtyk z udziałem regionu Warmii i Mazur

Na konferencji monitorującej działania programu Południowy Bałtyk, która odbyła się w Kłajpedzie, podjęto decyzję o selekcji 24 transgranicznych inicjatyw zgłoszonych w II naborze wniosków. Ten drugi nabór miał miejsce w ciągu ostatniego kwartału 2023 roku. Wśród wyselekcjonowanych projektów do finansowania niemal jedna trzecia ma udział partnerów z naszej regionalnej sceny.

Wsparcie finansowe przekazane dla krajów uczestniczących w II naborze wniosków, które obejmowały Polskę, Danię, Szwecję, Litwę i Niemcy, wyniosło aż ponad 36,7 milionów EUR. Źródłem tych funduszy jest Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

Z całego wsparcia, kwota przekazana partnerom z województwa warmińsko-mazurskiego przekroczyła 2,2 miliona EUR. Jest to największa suma jaką region Warmii, Mazur i Powiśla zdobył podczas jednego naboru wniosków. Ten znaczący sukces osiągnięto jeszcze przed planowanym formalnym rozszerzeniem obszaru kwalifikowalnego Programu Południowy Bałtyk, które ma objąć subregion olsztyński. To zdecydowanie pozytywnie wpływa na przyszłe prognozy dotyczące transgranicznej współpracy bałtyckiej z udziałem naszego województwa.

Wśród nowych partnerów dołączających do projektów Południowego Bałtyku są samorządy i instytucje z naszego regionu, które wcześniej nie uczestniczyły w tych inicjatywach. Są to między innymi gmina Rybno, Olsztynek, Tolkmicko, ale także Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie oraz Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. W wybranych projektach biorą również udział partnerzy mający już doświadczenie we współpracy bałtyckiej, takie jak Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk, Port w Elblągu oraz elbląskie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid”.