Region Warmia i Mazury rozdaje Nagrody Gospodarcze Żagle Warmii i Mazur 2024, by wyróżnić najważniejsze podmioty gospodarcze

Warmia i Mazury nieustannie stawiają wysokie cele w rozwoju swojej marki gospodarczej. Widać to zwłaszcza na przykładzie odbywających się corocznie „Nagród Gospodarczych Żagle Warmii i Mazur 2024”. Czytelny harmonogram zgłoszeń zakłada ich przyjmowanie do ostatniego dnia kwietnia, co dodatkowo podkreśla determinację regionu do ciągłego rozwoju.

Zaszczytne wyróżnienia, które są częścią inicjatywy samorządu województwa warmińsko-mazurskiego, skierowane są do różnorodnej grupy podmiotów. Są to zarówno firmy produkcyjne, usługowe, jak i lecznicze, a także organizatorzy rozmaitych wydarzeń. Wymóg uczestnictwa zależy od stałości obecności kandydatów na terenie województwa – dla firm jest to minimalnie dwa lata działalności, natomiast dla organizatorów wydarzeń – przeprowadzenie co najmniej jednej edycji wydarzenia w ciągu ostatniego roku.

Konkurs „Nagrody Gospodarcze Żagle Warmii i Mazur” podzielony jest na dwie kluczowe kategorie. Pierwsza z nich, „Produkt z Warmii i Mazur”, ma na celu wyróżnienie tych inicjatyw, które przyczyniają się do wzrostu konkurencyjności regionu zarówno na terenie kraju, jak i za granicą. Druga, „Żagle Warmii i Mazur”, skupia się na firmach, które poprzez swoją działalność umacniają pozycję regionu na obu wymienionych płaszczyznach.

Cała inicjatywa to doskonałe odzwierciedlenie strategii samorządu, który stawia na aktywizację i promocję gospodarczej siły regionu, a tym samym doceniając wysiłki tych, którzy nieustannie nad nią pracują.