Rozpoczęcie kadencji nowego burmistrza i rady miejskiej Białej Piskiej

7 kwietnia odbyły się wybory samorządowe, które przyniosły zmiany w strukturze władzy miasta Biała Piska. Wyłoniła z nich figura nowego burmistrza Franciszka Romankiewicza oraz piętnastu radnych, którzy teraz oficjalnie rozpoczynają swoją służbę.

W sali konferencyjnej przy ulicy Sportowej 19A, we wtorek, 7 maja, została zorganizowana pierwsza sesja nowo wybranej Rady Miejskiej. Posiedzenie rozpoczęło się od zaśpiewania hymnu narodowego, a otworzył je najstarszy stażem radny – Jerzy Brzózka.

Podczas tej uroczystej sesji piętnastu radnych oraz burmistrz Franciszek Romankiewicz odebrali formalne potwierdzenia swoich wyborów i złożyli ślubowanie. Mieli też okazję otrzymać gratulacje od różnych przedstawicieli samorządu: starosty, wicestarosty oraz członków Zarządu Powiatu Piskiego, a także zaproszonych gości i obecnych na sali mieszkańców.

Franciszek Romankiewicz, nowy burmistrz Białej Piskiej, wyraził swoje podziękowania dla wszystkich, którzy poparli jego kandydaturę w wyborach. Skierował również słowa wdzięczności do swoich kontrkandydatów za przebieg kampanii wyborczej, charakteryzującej się duchem fair play. Ponadto, zapewnił, że zamierza spełnić oczekiwania i nie zawieść zaufania, jakim obdarzyli go mieszkańcy gminy.

Podczas posiedzenia przeprowadzono także wybór przewodniczącego rady i jego zastępców. Rola Przewodniczącej Rady Miejskiej przypadła Agnieszce Barbarze Kowalczyk, zaś funkcje wiceprzewodniczących objęli Monika Ryży oraz Marek Konopka.