Warszawa – liderem walorów turystycznych według GUS

Zarówno powiaty, jak i miasta na prawach powiatu zostały ocenione pod kątem turystycznym przez Główny Urząd Statystyczny. Ze szczegółowego raportu, który ukazał się 30 sierpnia tego roku pod tytułem „Walory turystyczne w powiatach i ich otoczeniu”, dowiadujemy się, które z nich cieszą się największą popularnością. Na pierwszym miejscu, z wynikiem 63,5 punktów na skali wskaźników walorów turystycznych (WaT), znalazła się Warszawa.

Różnorodność walorów turystycznych uwzględnionych w opracowaniu obejmowała aspekty kulturowe, środowiskowe oraz te związane z infrastrukturą turystyczną. Ponadto, do analizy przyjęto również czynniki takie jak poziom zanieczyszczenia środowiska czy stopień przestępczości. Każdy z tych elementów miał wpływ na ostateczną wartość WaT dla poszczególnych powiatów i miast.

Spośród wszystkich badanych obszarów, najwyższą notę, równą 63,5 punktu na skali wskaźnika WaT, zdobyła stolica Polski – Warszawa. Drugie miejsce zajął powiat nowosądecki z nieco niższym wynikiem – 57,5 punktów. Podium uzupełniają Kraków oraz powiaty kłodzki i nowotarski, które uzyskały wyniki z przedziału 51-54 punktów. Kluczowymi atutami Warszawy i Krakowa okazały się być bogactwo kultury i doskonała baza noclegowa. Z kolei dla powiatów nowosądeckiego, kłodzkiego i nowotarskiego najważniejsze były walory środowiskowe.