Wydział Teologii UWM świętuje 25-lecie podczas konferencji naukowej w Rzymie

W czasach pełnych wyzwań, Kardynał Stanisław Hozjusz okazał się nieustraszonym obrońcą Kościoła – tak konkluduje ks. Marek Żmudziński, dziekan Wydziału Teologii na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Podsumowując zakończoną trzydniową konferencję naukową w Rzymie, zwraca uwagę na siłę i odwagę postaci Kardynała.

Zdaniem dziekana Wydziału Teologii na UWM, spotkanie to było wyjątkowym wydarzeniem. Wynikało to nie tylko z rzadkości takich okazji, ale także ze specyfiki tego wydziału, który obchodził właśnie swoje 25-lecie. Na znaczenie konferencji wpływało również towarzystwo wybitnych gości: Ambasadora RP przy Stolicy Apostolskiej, rektora UWM prof. Jerzego Przyborowskiego oraz arcybiskupa metropolity warmińskiego Józefa Górzyńskiego. W wydarzeniu uczestniczył również gospodarz – rektor Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie.

Dla nas wszystkich, którzy brali udział w konferencji, był to moment o wielkim znaczeniu. Wydarzenie to dało nam świadomość, że nie tylko nasza przeszłość, ale i teraźniejszość mają wagę – podkreśla ks. Żmudziński w materiale udostępnionym przez kurię warmińską. W trakcie konferencji omówiono liczne aspekty życia i działalności Kardynała Hozjusza – dodaje.