Konkurs o nagrodę im. prof. Janiny Wengris

Ogłoszono dziesiątą edycję prestiżowego konkursu w naszym regionie!

 

Ogłoszono kolejną edycję wyjątkowego konkursu o nagrodę im. prof. Janiny Wengris. Ideą przedsięwzięcia jest wspieranie postaw ekologicznych, a także propagowanie wszelkich działań, które mogą mieć wpływ na zmniejszenie występujących zagrożeń dla środowiska naturalnego. Trzeba zaznaczyć, że w naszym regionie jest to niezwykle prestiżowy konkurs.

Nagrodę dla laureatów przyznaje sam Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Nagrody przyznawane są w dwóch kategoriach – dla osób fizycznych oraz dla podmiotów zbiorowych. Chodzi o podmioty, które są związane z kształtowaniem postaw ekologicznych na Warmii i Mazurach. Oprócz osób fizycznych do konkursu mogą przystąpić np. stowarzyszenia, koła, fundacje, spółki osobowe lub kapitałowe, organizacje społeczne.

Zainteresowane osoby oraz podmioty mogą składać wnioski do 31 marca 2023 roku, do Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.