Lasy na Warmii i Mazurach

Poznaj bogatą faunę i florę na Warmii i Mazurach!

Bez wątpienia cechą charakterystyczną dla terenu Warmii i Mazur są rozległe lasy. To właśnie lasy stanowią praktycznie połowę powierzchni tego województwa. W tym regionie lasy, które przede wszystkim tutaj występują to lasy iglaste z sosnami, świerkami, modrzewiami. W mniejszym stopniu występują również lasy liściaste, np. dębowo-grabowe.

W tutejszych lasach można spotkać wiele gatunków dzikich zwierząt jak np. sarny, jelenie, rysie, dziki, bobry, wilki, żubry, ptaki. Bez wątpienia tutejsza przyroda zapiera dech w piersiach wielu ludzi. Ciekawostką jest, że tutejszymi lasami od wielu lat zajmowało się rdzenne społeczeństwo. W końcu to lasy są źródłem: drewna niezbędnego do budownictwa i opału, węgla drzewnego, żywicy.

Aktualnie z uwagi na ochronę środowiska tutejsze lasy użytkowane są przede wszystkim ze względów rekreacyjnych. Służą tutejszym mieszkańcom w celach odpoczynku. Region Warmii i Mazur to głównie liczne rezerwaty przyrody, które chronią różnorodne rośliny i zwierzęta. Zdecydowanie Warmia i Mazury należą do najpiękniejszych rejonów w Polsce, które warto zobaczyć.