Są pieniądze na promowanie regionalnej żywności!

Ogłoszono konkurs dla gmin z Warmii i Mazur! Na cele promocyjne zostanie przeznaczonych 250 000 zł!

 

Samorząd województwa Warmii i Mazur ogłosił interesujący konkurs. Przedsięwzięcie jest dedykowane dla gmin położonych na terenie Warmii, Mazur i Powiśla. Tematem konkursu jest „Organizacja wydarzeń regionalnych promujących żywność naturalną, tradycyjną i lokalną oraz dziedzictwo kulturalne Warmii i Mazur w 2023 r.”

Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach polityki rozwoju województwa, które zostało zaplanowane w strategii „Warmińsko-Mazurskie 2030. Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego”. Na realizację konkursu samorząd przeznaczył 250 000 zł. Natomiast maksymalna kwota pieniędzy przeznaczona na wydarzenie to 20 000 zł brutto.

Celem konkursu jest m.in. promocja produkcji żywności związanej z naszym regionem oraz wytwarzanej w naszym regionie. Konkurs ma również na celu aktywizację lokalnej społeczności, dzięki organizacji najróżniejszych wydarzeń kulinarnych.