Warmia i Mazury: Ożywione relacje biznesowe z Koreą Południową

Warmia i Mazury, jako region atrakcyjny dla rozwijania działalności gospodarczej, przyciągają uwagę międzynarodowych graczy biznesowych. Wśród nich są reprezentanci firm i instytucji z Korei Południowej, którzy zdecydowali się odwiedzić Olsztyn w celu uczestnictwa w konferencji pod nazwą „Korea – Warmia i Mazury. Wspólna droga do biznesu”. Ich celem jest intensyfikacja współpracy ze światem biznesu oraz uczelniami wyższymi z naszej malowniczej Krainy Tysiąca Jezior.

Podczas konferencji „Korea – Warmia i Mazury. Wspólna droga do biznesu” dyskutowano na temat potencjalnych projektów do realizacji oraz obszarów, gdzie mogłaby zaistnieć owocna współpraca polsko-koreańska. Przedsiębiorcy z naszego regionu, przedstawiciele samorządu terytorialnego oraz różne instytucje wspierające rozwój biznesu spotkały się z gośćmi z Korei, aby omówić te możliwości.

Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego, uważa, że obecność reprezentantów rynku koreańskiego w Olsztynie – zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego – jest świetną okazją do poszerzania sieci gospodarczych powiązań. Rola stolicy naszego województwa jako miejsca spotkań biznesowych wzrasta, a to przekłada się na rosnący potencjał gospodarczy całego regionu.