Wsparcie finansowe na odnowę zabytkowej bazyliki w Olsztynie – perspektywa utrzymania dziedzictwa kulturowego

Jednym z magnesów przyciągających turystów na Warmię i Mazury jest bogactwo historycznych zabytków. Niestety, ich konserwacja i restauracja nierzadko obciąża budżety właścicieli i opiekunów. Parafie rzymskokatolickie, które mają na swoim koncie ponad 400 obiektów zarejestrowanych jako zabytki, często zmagają się z tym problemem. Wiele z tych miejsc przepięknie świadczy o historii regionu, ale wymaga natychmiastowej renowacji.

Zatem nic dziwnego, że wiadomość o przyznaniu dofinansowania dla Gminy Olsztyn na prace konserwatorskie i restauratorskie w zabytkowej bazylice konkatedralnej św. Jakuba Apostoła była odbierana z ulgą. Obecnie trwają poszukiwania odpowiedniego wykonawcy do podjęcia się tego zadania. Beneficjentem dotacji jest Rzymskokatolicka Parafia św. Jakuba Apostoła, która będzie zarządzać całością procesu, włączając w to prace nad wnętrzem katedry oraz remont dachu świątyni.

Warto przypomnieć, że samorząd Olsztyna ubiegał się o wsparcie finansowe dla dziesięciu projektów związanych z modernizacją i dbałością o historyczne budynki. Wśród nich znalazły się zadania dotyczące wschodniej i południowej elewacji Nowego Ratusza, domu przedpogrzebowego Bet Tahara, Miejskiego Szpitala Zespolonego oraz kilku obiektów sakralnych. Jednak jedynym projektem, który uzyskał zgodę na dofinansowanie w 2023 roku w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, była właśnie renowacja bazyliki konkatedralnej św. Jakuba Apostoła. Kwota wsparcia wyniosła 3,5 mln zł.

Bartłomiej Skrago z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie podkreśla, że parafie rzymskokatolickie na terenie województwa warmińsko-mazurskiego posiadają aż 408 obiektów wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych.