Zgłoszenia do „Dziedzictwa Kulinarnego Warmia Mazury”

Możesz zostać członkiem „Dziedzictwa Kulinarnego Warmia Mazury”.

Na podstawie uchwały nr 19/261/23/VI zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego powołał sieć „Dziedzictwo kulturalne Warmia Mazury”, która odpowiada za rozwój i promocję żywności regionalnej. Klasyfikowana do programu jest przede wszystkim żywność: naturalna, lokalna, tradycyjna, ekologiczna, wytwarzana z regionalnych surowców, produkowana na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Ponadto powołanie sieci ma również na celu wymianę doświadczeń oraz wiedzy pomiędzy jednostkami zakwalifikowanymi do sieci. To również działanie zapewniające lokalnym konsumentom oraz turystom różnorodną ofertę kulinarną. Żeby przystąpić do członkostwa należy być funkcjonującym podmiotem w następujących kategoriach: producenci i przetwórcy (producenci surowców żywnościowych w sektorze rolniczym, producenci i przetwórcy artykułów rolno-spożywczych), gastronomia (lokale gastronomiczne i obiekty noclegowe świadczące usługę gastronomiczną, cukiernie), sprzedaż (sklepy regionalne, sprzedawcy detaliczni), edukacja (instytucje i organizacje pozarządowe).