W Olsztynie powstanie nowa noclegownia dla bezdomnych

Zima to szczególnie trudny czas dla osób pozbawionych domu. O sytuacji osób bezdomnych nie zawsze zadecydowała bezradność. Koleje losu bywają naprawdę zaskakujące, dlatego nikt nie powinien przechodzić obojętnie wobec ludzkiej krzywdy. Jeśli zauważyłeś osoby bezdomne zapytaj czy przypadkiem nie potrzebują pomocy lub zadzwoń po straż miejską, która udzieli im odpowiedniego wsparcia. Każdego roku na skutek wyziębienia ginie mnóstwo bezdomnych osób.

W samym Olsztynie jest około 100 bezdomnych. Dotychczasowo w okresie zimowym znajdowali oni schronienie w blaszanych barakach. Teraz jednak ze względu na wprowadzone nowe przepisy noclegownie dla bezdomnych muszą spełniać określone standardy w postaci np. ilości łazienek. W związku z tym w stolicy Warmii powstanie nowa noclegowania. Koszt inwestycji został wstępnie określony na około 4 miliony złotych. Wiadomo już, że większość pieniędzy będzie pochodziła z dotacji.

Noclegownia powstanie na miejscu obecnej. Stary budynek jest w naprawdę złym stanie technicznym. Lata świetności ma już za sobą. Nowa budowla wykonana zostanie z cegły.