Wybrano firmę nadzorującą prace przy rozbudowie drogi krajowej nr 63 Borki-Jeże

Decyzja o wyborze firmy odpowiedzialnej za nadzór nad rozwojem drogi krajowej nr 63 na odcinku Borki-Jeże została podjęta przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). Droga ta ma długość ponad 14 km i jest częścią trasy prowadzącej z Piszu do Kolna.

Planowane prace zakładają demontaż starej nawierzchni oraz budowę nowej konstrukcji drogowej o szerokości 7 metrów, z dodatkowymi poboczami o szerokości 1,5 metra. Nowa jezdnia będzie mogła wytrzymać nacisk wynoszący 11,5 t/oś.

Projekt przewiduje również korektę zakrętów i przebudowę skrzyżowań. W miejscowości Jeże zostaną dodatkowo stworzone pasy do skrętu w lewo. Ponadto, istniejący most na tej trasie zostanie przekształcony w przepust.

Szeroki zakres prac obejmuje również budowę 12 zatok autobusowych z dostępem dla pieszych, chodników, oświetlenia drogowego oraz systemu odwodnienia. Dodatkowo powstaną stanowiska do kontroli i ważenia pojazdów.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poszukiwała firmy, która byłaby w stanie skutecznie nadzorować realizację tych inwestycji oraz zarządzać kontraktem. Wybór padł na konsorcjum firm Eksametr i Miliarium. Wartość podpisanej umowy to około 3 miliony złotych. Środki na ten cel zostały już zarezerwowane przez GDDKiA – około 3,3 miliona złotych. Umowa będzie obowiązywać co najmniej 35 miesięcy, ale nie dłużej niż 47 miesięcy.